Wetenswaardigheden

 

NS en de keuzedagen!

Misschien reist u wel regelmatig met de trein en maakt u gebruik van de keuzedagen. In verband met de huidige maatregelen rond het coronavirus, is de kans groot dat u hier geen gebruik van kunt maken. De NS biedt hiervoor een oplossing waar we als KBO-PCOB blij mee zijn.

Als uw keuzedag is verlopen, kan NS Klantenservice u een couponcode toesturen die op een later moment dit jaar te gebruiken is voor een vrije reisdag. U kunt hiervoor contact opnemen met NS Klantenservice. Let op: op dit moment is de wachttijd bij NS Klantenservice langer dan u van ons gewend bent. Ook de NS heeft voor haar klanten een speciale pagina ingericht over het terug ontvangen van geld.

 

 

Clusterbijeenkomst

Op 12 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden van de KBO-PCOB-afdelingen in de gemeente Bronckhorst. We hebben afgesproken om als afdelingen de activiteiten, waarbij leden van andere afdelingen welkom zijn, op tijd door te geven. Op deze manier kunnen ze worden opgenomen in de respectievelijke nieuwsbrieven. Zo kunnen we meer gebruik maken van elkaars activiteiten.

 

Jaarverslag 2019 KBO-PCOB Hengelo Gld.

Leden

We zijn in 2019 gestart met 143 leden. Helaas zijn ons in 2019 weer 5 leden door overlijden ontvallen. Gelukkig ook weer nieuwe leden kunnen noteren, het ledental bedroeg eind 2019 weer 143.

Bestuur

Het bestuur in 2019 bestond uit 5 personen te weten:

Hein Meurs, voorzitter
Herman Gosselink, penningmeester
Jo van Aken secretaris en ledenadministratie
George Adams, bestuurslid
Ted Willems, bestuurslid

Cluster

KBO-PCOB-afdelingen van Hengelo, Keijenborg, Drempt/Hummelo & Keppel en Vorden vormen samen een cluster. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het cluster waar diverse zaken met elkaar worden afgestemd.

Door afdeling Hengelo is op 10 april 2019 een themamiddag georganiseerd voor het hele cluster en wel Digitale Nalatenschap. Deze middag bleek heel nuttig en voor herhaling vatbaar.

Seniorenconvent

 Het seniorenconvent is een overkoepeling van een aantal ouderenbonden in de Gemeente Bronckhorst te weten KBO Keijenborg, Hengelo, Drempt &Keppel, PCOB Vorden en Senioren Vereniging Vorden.
Van elke afdeling is een persoon afgevaardigd in het Convent. Voor ons is dat nu Ted Willems.

IPad/tablet coaches

De heren Henk Roes en Reint Beunk zijn op de eerste en de derde donderdag van de maand steeds in het parochiecentrum om vragen te beantwoorden over de iPad en Android tablet. Ook vragen over smartphone kunnen aan bod komen.

Website

Onze website wordt goed bekeken. Regelmatig ontvangen wij berichten over het aantal bezoekers op deze site.

Museumclub

De museumclub heeft het afgelopen jaar een mooi aanbod gebracht aan museumbezoeken.

 • 15 maart Museum More in Gorssel
 • 17 mei Kasteel Rosendael
 • 13 september Museum Anton Pieck in Hattem
 • 20 november Met de Museum Plus Bus naar het Kroller Muller Museum

 Ontspanningsactiviteiten:

Het bestuur organiseerde drie leuke uitstapjes namelijk

25 april                      Bezoek aan DRU Ulft
11 juli                         Bezoek aan Glasblazerij Laren
18 oktober                 Herfsttintentocht naar Loenen

Zowel de museumbezoeken als de overige uitstapjes zijn heel goed bezocht. Gemiddeld twintig tot dertig deelnemers.

Vaste activiteiten

Wekelijks zijn op de woensdagmiddag de volgende activiteiten:                                Meer Bewegen voor Ouderen
                              Soos voor kaarten en bingo.
Daarnaast zijn er enkele clubs die met zekere regelmaat bij elkaar komen, te weten een leesclub en een handwerkclub.

Jubileum Marjan Eijmers

Op 24 juli stonden we stil bij het tien-jarig jubileum van Meer Bewegen voor Ouderen.
Aan Marjan hebben we tijdens een leuke afsluiting net voor de zomervakantie een mooie attentie overhandigd.

Kerstmiddag

 Op zaterdag 21 hadden wij onze Kerstmiddag hier bij Leemreis. De zaal was goed gevuld met tweeënvijftig KBO-leden. Een zeer geslaagde en sfeervolle middag zo op het eind van het jaar, waar we vol trots op terug kunnen kijken.
Zie voor verslag tabblad Activiteiten

 Afsluiting

In ons KBO-PCOB Magazine en Wetenswaardigheden wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over zaken die landelijk en regionaal spelen. Steeds staat het punt belangenbehartiging voor ouderen op de agenda, maar ook gezellige activiteiten en uitstapjes krijgen volop de aandacht.

Alles bij elkaar laat het zien dat het weer een goed jaar was voor KBO-PCOB leden. Wij hopen dat al deze zaken ook in 2020 voortgang kunnen vinden.

Opgesteld 13-01-2020

Jo van Aken, secretaris.

Overleden KBO-PCOB leden in 2019: zie tabblad in Memorie

Annie Steenkamp gekozen tot vrijwilliger van het jaar !

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst werd bekend gemaakt dat Annie gekozen is tot vrijwilliger van het jaar. Zij was met nog twee andere genomineerde vrijwilligers voorgedragen. Het verbaasde ons niet dat zij werd uitgekozen tot vrijwilliger van het jaar 2019. Zij heeft veel gedaan voor de gemeenschap, actief als collectant voor diverse organisaties o.a. Pr. Beatrixfonds, Kankerbestrijding, Nierstichting en Diabetesfonds. Tevens heeft zij veel vrijwilligerswerk verricht voor de KBO, de bezoekersgroep van de kerk en bij de activiteiten van de Zonnebloem. In weer en wind doet ze in stilte haar werk. Namens KBO-PCOB hebben wij haar een bloemetje overhandigd.

JvA

 

Wetenschappelijk onderzoek levenstestamenten

Een levenstestament is een document waarin financiële, medische of persoonlijke wensen worden vastgelegd. Daarbij wordt ook vaak een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemd die deze wensen gaat uitvoeren als iemand dat zelf niet meer kan. KBO-PCOB vindt het levenstestament daarom een goed middel om bijvoorbeeld financieel misbruik te voorkomen.

 

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen.

Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs:

 1. Vul een Gezondheidsverklaring in  
  Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig.
 2. Maak een afspraak met een keuringsarts
  U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.
 3. Laat uw gezondheid onderzoeken
  De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.
 4. CBR beoordeelt uw aanvraag
  Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.
 5. Uw rijbewijs verlengen
  Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente.

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in

Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Het kabinet wil 75-plussers toestaan 1 jaar te laten rijden met verlopen rijbewijs

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. 

Het kabinet stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

 • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
 • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
 • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
 • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt. 

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

 • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt . U ontvangt hierover een brief van het CBR.
 • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
 • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
 • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
 • Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

 

KBO-PCOB helpt al tientallen senioren bij lange wachttijd rijbewijskeuring
   

Het aantal aanvragen voor een coulancevergoeding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is flink toegenomen. De stijging komt door de lange wachttijden waarmee het CBR al tijden kampt. Om de verlengprocedure te bespoedigen lanceerde KBO-PCOB al een speciaal hulppunt voor mensen die in de problemen komen met hun rijbewijskeuring. Al tientallen senioren zijn op deze manier geholpen.

Hulppunt lange wachttijd CBR

Dreigt u in de knel te komen bij het verlengen van uw rijbewijs? Bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring en wacht u al langer dan zes maanden? Dan kan KBO-PCOB u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR.

Dreigt u in de knel te komen bij het verlengen van uw rijbewijs? Bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring en wacht u al langer dan zes maanden? Dan kan KBO-PCOB u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR.

  •  

Vier het Leven neemt ouderen mee uit!                                                                              

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan, ook in de gemeente Bronckhorst. U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger om samen met andere ouderen gezellig naar de film, concert, theatervoorstelling of een tentoonstelling te gaan in de regio. U geniet van een drankje tussendoor en elkaars gezelschap en wordt na afloop weer veilig thuisgebracht.

Het programmaboekje voor uw regio kunt u gratis en vrijblijvend opvragen via ons telefoonteam: 035-5245156 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 18:00 uur).
Of bekijk online ons programma op www.4hetleven.nl. Regiocoördinator Gelderland Stichting Vier het Leven is Birgitte Rasing birgitte@4hetleven.nl

 

KBO-PCOB in de media

KBO-PCOB komt op voor de belangen van senioren en laat op verschillende manieren en momenten van zich horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of verwoorden van een standpunt in de media. Daarmee ondersteunen we onze belangenbehartiging. Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt regelmatig genoemd, zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s. Om u daar een goed beeld van te geven treft u hieronder een overzicht aan van enkele belangrijke wapenfeiten:

Nieuwsbrief KBO-PCOB.nu

Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-leden. Hiermee houden we u op de hoogte van de belangenbehartiging voor senioren, landelijke en lokale acties op onze speerpunten en onze visie op thema’s die ouderen raken. Ook verwijzen we u naar artikelen uit ons online magazine of uitkomsten van onze onderzoeken. KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.
U kunt zich aanmelden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Bestuur KBO Gelderland

Op 18 maart jl. heeft Ria Aartsen ons laten weten haar lidmaatschap van het bestuur neer te leggen.

Toen Ria aantrad hoopte zij een steentje bij te kunnen dragen aan de totstandkoming van één grote organisatie voor senioren. Echter de aanhoudende perikelen tussen alle partijen heeft dit haar doen besluiten. We danken Ria voor haar tomeloze inzet voor KBO Gelderland en hopen dat we in het najaar op een gepaste wijze haar kunnen bedanken.