Verslag Jubileum

Na weken van voorbereiding is “de jubileum commissie” erin geslaagd een mooi programma te presenteren voor het feest van het 50-jarig bestaan van de KBO Hengelo gld.                                                                                                                        Nagedacht moest worden over uitnodigingen, een jubileumboekje, placemats, de film over KBO Hengelo, de piano, de familie Hilderink, banner met opschrift KBO-PCOB, bloemstukjes, gebak, catering, zaalindeling, batches, en pennen. Ook het financiële plaatje en het terug-koppelen naar het bestuur kwamen aan de orde.

De dag van 7 oktober begon al vroeg met de laatste voorbereidingen bij Hotel Leemreis
waar de feestelijkheden werden gevierd. Om 9.30 uur was in de Willibrordkerk een speciale viering. Parochiemedewerkster Gerry Spekkink ging voor in een mooie dienst waarin het 50-jarig bestaan van de KBO centraal stond. De lezingen, uitgesproken door Dinie Rondeel en Ted Willems stonden in het teken van vaardigheden en talenten.

Aan het eind van de viering nam Henk Roes, als lid van de locatieraad, de microfoon.
Hij keek terug op het verleden van de KBO en blikte vooruit op de toekomst van de KBO en haar betekenis voor de ouderen van Hengelo Gld. Een woord van dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie viering. Met name het parochiekoor onder leiding van dirigent/organist Rob Mullink droegen bij aan een feestelijke viering.
De viering in de kerk was een mooie aanloop naar de feestelijkheden bij Hotel Leemreis.                                                                                                                          Bij binnenkomst werden de gasten begroet met vrolijke klanken van de muziek makende familie Hilderink. De zaal zag er feestelijk uit met prachtige tafelversiering, vervaardigd door Christien te Stroet. Genoten werd van het kopje koffie met taart. Taart en jubileum horen immers bij elkaar.

Het bestuur had vele handen te schudden om de felicitaties van de leden en de genodigden in ontvangst te nemen. Afgevaardigden van KBO instanties en Hengelose verenigingen waren in ruime mate aanwezig om de Hengelose KBO-PCOB te feliciteren met het 50-jarig jubileum. Ook mevrouw Besselink, burgemeester van de gemeente Bronckhorst toonde door haar komst belangstelling voor het gouden jubileum van de KBO.

Nadat de ceremoniemeester van de dag, Joop Klooken, op spontane wijze allen welkom had geheten was het woord aan de burgemeester. Zij bracht de felicitaties van de gemeente over aan het bestuur. In haar toespraak uitte zij haar lof over de vele activiteiten die KBO-PCOB in Hengelo Gld. haar leden biedt. Op het eind vervolgde zij haar toespraak met het omdraaien van haar ambtsketen naar het rijkswapen in de keten. Een teken dat zij uit naam van de Koning een onderscheiding mag uitreiken. Met de prachtige woorden “in naam van enz.” benoemde zij Jo van Aken tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau” om vervolgens de daarbij behorende versiering op te spelden.
Zij ontving deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet bij de Hengelose KBO, de Willibrord Kerk alsook haar verdiensten in plaatselijke organisaties. De burgemeester benadrukte dat zij van grote betekenis was en is voor de Hengelose gemeenschap.                                                                                                                Een welgemeend “Lang zal ze leven” klonk spontaan op. Jo was zeer onder de indruk. Zij had het echt niet geweten en de verrassing was groot.

In haar dankwoord benadrukte ze dat zij het niet alleen had gedaan maar samen met  andere vrijwilligers en bestuursleden. Onder het zingen van het lied “Hengelo mijn dorpje” feliciteerden familie, genodigden en leden haar met de welverdiende onderscheiding.

Mevrouw Aartsen van het provinciale bestuur bracht haar felicitaties over aan het bestuur en aan Jo met haar onderscheiding. Zij memoreerde aan de preek van Gerrie Spekkink uit  de Mattheüs: 25. Het verhaal van Jezus over talenten en voegde daar nog “saamhorigheid” aan de bestaande slogans toe zoals het “bundelen van krachten” en het “vinden van zingeving door mensen te vinden”
Voorzitter Hein Meurs dankte allen voor de mooie woorden van felicitatie en waardering. Hij eindigde met een speciaal voor deze dag door Joop Brugman vervaardigde animatie Hengelose KBO-PCOB met haar vele activiteiten.

Na al deze mooie woorden was het tijd voor een heerlijk lunchbuffet, feestelijk aangekleed met de door Joop Brugman gemaakte kleurige placemats. Tussentijds speelde de familie Hilderink diverse nummer uit hun repertoire waarbij ook eigen werk niet ontbrak. De sfeer was gezellig, de muziek was

mooi, de verzorging door de mensen van Leemreis was prima, kortom: het was een mooi jubileumfeest van 50 jaar KBO Hengelo Gld.

In het afsluitend woordje benadrukte voorzitter Hein Meurs dat door het bestuur en de jubileumcommissie met vreugde kan worden teruggezien op een buitengewoon geslaagde dag. Zijn dank ging in het bijzonder naar de jubileumcommissie en allen die aan het feest hebben bijgedragen.

Bij vertrek ontving ieder van de gasten uit handen van Marijke Arnold, lid jubileumcommissie, het jubileumboekje met de enige echte KBO-PCOB pen. Dit als aandenken aan deze jubileumdag.