Samenstelling Bestuur

Een nieuwe periode!

Op de jaarvergadering van de KBO hebben we op een passende wijze afscheid genomen van bestuursleden Hein Meurs en George Adams. In deze Wetenswaardigheden kunt u het verslag van deze vergadering lezen. Dit wordt een nieuwe periode, waarin we rekenen op de leden om te helpen, als er activiteiten georganiseerd moeten worden. We hebben nu slechts drie personen in het bestuur. We hebben in dit bestuur de taken verdeeld en hopen zo toch de activiteiten door te kunnen zetten, zoals u gewend bent.
Wij hebben contact met KBO Keijenborg om ons waar mogelijk te ondersteunen.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen we daar in Wetenswaardigheden op terug.
Herman Gosselink, interim voorzitter en penningmeester

 

Interim Voorzitter:   Herman Gosselink         tel. 0575 461928

Secretaris:              Jo van Aken                     tel. 0575 461800

Penningmeester:   Herman Gosselink           tel. 0575 461928

Bestuurslid:            Ted Willems                     tel.  0575 461982