Corona-virus perikelen

Bezoek aan kwetsbare ouderen

KBO-PCOB is blij met de enigszins versoepelde maatregel voor bezoek aan kwetsbare ouderen. Hoewel het algemene advies nog steeds luidt, niet op bezoek te gaan bij 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid, geldt er nu wel een uitzondering voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de uitbraak van het coronavirus al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken.

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Een heel belangrijke maatregel, want mensen met een klein sociaal netwerk zijn vaak onvoldoende in staat om bij problemen, waaronder gezondheidsklachten, zelf tijdig te alarmeren. Met alle gevolgen van dien. Daarnaast dreigen steeds meer mensen te vereenzamen”.

Bibliotheek West-Achterhoek
We zijn ontzettend blij dat we weer open mogen. Maar het gaat nog niet zoals je gewend bent. We moeten ons aan heel veel regels houden. Maar dat gaat ons samen zeker lukken!
Vooraf een tijd reserveren voor een biebbezoek
We zijn alleen geopend voor leden. Je kunt boeken lenen en inleveren. Om veilig te kunnen openen moet je een ‘kaartje’ reserveren voor je bezoek aan de bieb. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijkertijd in een vestiging aanwezig zijn. Want dat mag niet.

Dit kaartje is een tijdslot voor een biebbezoek van een half uur. Je kunt maximaal 1 kaartje per dag reserveren. TIP: Maak van te voren een lijstje met de boeken die je graag wilt lenen.

Je kunt het kaartje reserveren via de website bibliotheek West Achterhoek.nl of via de klantenservice
• Stuur een email naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl . Vermeld in de mail je naam en pasnummer
• Telefonisch 0314-333445 (Bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur)

Corona huisregels
Landelijk hebben het RIVM en de VOB een protocol samengesteld waar alle bibliotheken aan moeten voldoen. Lees onze Corona Huisregels dus goed door voordat je naar de bibliotheek komt.
Lees de Corona Huisregels

Boeken in quarantaine
Alle boeken die teruggebracht worden, gaan altijd eerst drie dagen in quarantaine, voordat ze weer op de planken gezet worden. We verwachten de eerste dag dat een vestiging opengaat de meeste drukte. Daarom is de tweede openingsdag een paar dagen later gepland.
Afwijkende openingstijden

De vestigingen gaan open volgens onderstaand schema.
HENGELO
Eerste openingsdag was dinsdag 19 mei.

Daarna: dinsdag en vrijdag van 14.00 – 18.00 uur
Toelichting: zelfbediening, alleen boeken lenen en terugbrengen