Digitalisering!

Tabletcursus iPad binnenkort weer van start!

Maandag 9 september start weer een iPadcursus voor beginners:

5 bijeenkomsten op maandagmiddag 

Aanvang: 14.00 uur

Kosten € 55,00  inclusief boek + koffie of thee

Aanmelden bij:

Henk Roes mobiel: 06 21241984

 

Heeft U een Android tablet;  neem dan ook contact op met Henk Roes

 

Cursus Klik & Tik in bibliotheek Hengelo

Vanaf maandag 16 september t/m maandag 25 november 2019.

De cursus is voor alle doelgroepen. Deelname is gratis. De deelnemers leren typen op de computer, schrijven met Word, Internetten en e-mailen. Er wordt op eigen tempo gewerkt. Deelnemers krijgen een cursusboek en een koptelefoontje. Er is plaats voor max. 8 personen. Hebt u interesse, wacht dan niet te lang. Opgeven kan door te bellen met de klantenservice: 0314-333445 of via www.biebnieuws.nl

IPad/tablet coaches

De heren Henk Roes en Reint Beunk zijn op de eerste en de derde donderdag van de maand steeds in het parochiecentrum om vragen te beantwoorden over de iPad.

Verslag Themamiddag Digitale nalatenschap op 10 april jl.

Een groot aantal mensen was op woensdag 10 april 2019 aanwezig bij Leemreis in Hengelo om zich te laten informeren over Digitale Nalatenschap. Deze middag was georganiseerd door KBO-PCOB afdeling Hengelo en bedoeld voor leden van het cluster KBO-PCOB. Ook niet leden waren hier van harte welkom.

Henk Roes had een presentatie gemaakt over het programma Digitaal Nalaten van Seniorweb waarin wel heel duidelijk naar voren kwam wat er allemaal komt kijken na een overlijden. Onze nabestaanden worden dan geconfronteerd met heel veel zaken die geregeld moeten worden, vooral op digitaal gebied. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen hiervan onvoldoende op de hoogte zijn. Ook uit de vertoonde film bleek dat mensen daar nauwelijks mee bezig zijn.

Aan de hand van het programma van Seniorweb liet Henk zien wat er allemaal geregeld dient te worden. Belangrijk in eerste instantie is het vastleggen van alle wachtwoorden en accounts. Laat in ieder geval een van de kinderen of partner weten waar deze informatie is opgeslagen. Wat doe je als nabestaande met de apparaten, accounts, sociale media-profielen en abonnementen? Hoe kunnen deze beëindigd worden? Meestal moeten nabestaande actie ondernemen.

Zowel in de pauze als ook op het eind van de presentatie bleken er nog veel vragen over te zijn. Het heeft in ieder geval veel mensen aan het denken gezet hoe zij op een veilige manier met digitale gegevens om moeten gaan.

Hein Meurs, voorzitter van afdeling Hengelo, bedankte aan het eind van de middag Henk Roes voor de waardevolle presentatie. Ook Reint  Beunk werd bedankt voor zijn bijdrage aan deze middag. En de vele aanwezigen werden bedankt voor hun belangstelling. Het was een zinvolle bijeenkomst !

Naslagwerk te vinden onder rubriek Computerboeken:

‘Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar’

ISBN nummer 978 905 905 5841

De tablet zorgt voor meer zelfredzaamheid, veiligheid, gezondheid en ontspanning. De tablet kunt u voor tal van zaken gebruiken.

Maar het is vooral leuk om er mee bezig te zijn!

Tabletondersteuning in het parochiecentrum “Willibrordhuus”

 Tabletondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag als ook op 3e donderdag van de maand. De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de Tablet. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum (Willibrordhuus) is open.

Wilt u ook de cursus volgen? In het voorjaar van 2019  wordt u weer de mogelijkheid geboden om de basiscursus te volgen.

Opgave bij Henk Roes, tel. 0575-461061 of email naar henk@roes-po-advies.nl

Digitalisering voor Senioren

De overheid vindt dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen. Ook senioren. Daarom wordt er ingezet op betere dienstverlening en goede ondersteuning. Hoe? Met een landelijk dekkend cursusaanbod en door uit te leggen hoe digitale apparaten en technologie werken. Maar hoe worden senioren hierbij betrokken? KBO-PCOB blijft de stem van senioren inbrengen.

Het informatiepunt Digitale Overheid wordt verder uitgerold. De ‘hulpstructuur’ moet beter gaan aansluiten op het dagelijks leven van ook senioren. Dat wil zeggen dat ze de hulp krijgen die nodig is. Wij denken een goede ontwikkeling. Maar ook hier de vraag: hoe worden senioren hierbij betrokken? Zij kennen namelijk de drempels én de kansen.

Vangnet blijft nodig

Voor mensen die niet digitaal willen of kúnnen communiceren met de overheid wordt het programma ‘Machtigen’ als een oplossing gezien. Hiermee kunnen zij iemand die ze vertrouwen, machtigen om hun digitale zaken te doen. Dit is alleen geen oplossing; KBO-PCOB vindt het een achteruitgang! Het maakt niet-digivaardige senioren namelijk onnodig afhankelijk. Wie niet digitaal wil communiceren, moet altijd een alternatieve route naar de overheid hebben. Dat vraagt om blijvende aandacht voor het onderhouden van menselijk contact. Via telefoon, loket of aan de keukentafel en door de mogelijkheid van schriftelijke communicatie.

 

Online veiligheid

Ook bij het bestrijden van cybercriminaliteit vragen we extra aandacht voor senioren. De cijfers uit ons onderzoek geven de urgentie aan: 10% van de senioren was ooit slachtoffer van cybercrime; 40% is bang voor internetcriminaliteit; een derde kreeg een verzoek om geld over te maken; 10% klikt weleens op links die ze niet helemaal vertrouwen. Goede voorlichting op maat en ondersteuning is en blijft nodig.

Tabletcoaches

De tabletcoaches leren senioren de weg kennen op het wereldwijde web, om zo in staat te zijn om te gaan met zaken zoals Facebook tot online bankzaken en belastingaangifte. Dit is nodig omdat de maatschappij steeds digitaler ingericht wordt.

Vanuit SeniorWeb wordt het digitaal Leercentrum te Vorden evenals Leercentrum De Leer in Hengelo rechtstreeks aangestuurd. Deze twee lokaties gaan hun aanbod voor cursussen uitbreiden. Naast het bekende aanbod in iPadcursussen (Apple) willen zij nu ook voor de Androidtoestellen een cursus organiseren.