Digitalisering!

Tabletcursus iPad binnenkort weer van start!

Maandag 9 september start weer een iPadcursus voor beginners:

5 bijeenkomsten op maandagmiddag 

Aanvang: 14.00 uur

Kosten € 55,00  inclusief boek + koffie of thee

Aanmelden bij:

Henk Roes mobiel: 06 21241984

 

Heeft U een Android tablet;  neem dan ook contact op met Henk Roes

 

Cursus Klik & Tik in bibliotheek Hengelo

Vanaf maandag 17 juni 2019 van 13.00-15.00 uur. 10 bijeenkomsten: Juni: 17, 24 – Juli: 1, 8, 15, 22, 29 – Augustus: 5,12,19.

De cursus is voor alle doelgroepen. Deelname is gratis. De deelnemers leren typen op de computer, schrijven met Word, Internetten en e-mailen. Er wordt op eigen tempo gewerkt. Deelnemers krijgen een cursusboek en een koptelefoontje. Er is plaats voor max. 8 personen. Hebt u interesse, wacht dan niet te lang. Opgeven kan door te bellen met de klantenservice: 0314-333445 of via www.biebnieuws.nl

IPad/tablet coaches

De heren Henk Roes en Reint Beunk zijn op de eerste en de derde donderdag van de maand steeds in het parochiecentrum om vragen te beantwoorden over de iPad.

Verslag Themamiddag Digitale nalatenschap op 10 april jl.

Een groot aantal mensen was op woensdag 10 april 2019 aanwezig bij Leemreis in Hengelo om zich te laten informeren over Digitale Nalatenschap. Deze middag was georganiseerd door KBO-PCOB afdeling Hengelo en bedoeld voor leden van het cluster KBO-PCOB. Ook niet leden waren hier van harte welkom.

Henk Roes had een presentatie gemaakt over het programma Digitaal Nalaten van Seniorweb waarin wel heel duidelijk naar voren kwam wat er allemaal komt kijken na een overlijden. Onze nabestaanden worden dan geconfronteerd met heel veel zaken die geregeld moeten worden, vooral op digitaal gebied. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen hiervan onvoldoende op de hoogte zijn. Ook uit de vertoonde film bleek dat mensen daar nauwelijks mee bezig zijn.

Aan de hand van het programma van Seniorweb liet Henk zien wat er allemaal geregeld dient te worden. Belangrijk in eerste instantie is het vastleggen van alle wachtwoorden en accounts. Laat in ieder geval een van de kinderen of partner weten waar deze informatie is opgeslagen. Wat doe je als nabestaande met de apparaten, accounts, sociale media-profielen en abonnementen? Hoe kunnen deze beëindigd worden? Meestal moeten nabestaande actie ondernemen.

Zowel in de pauze als ook op het eind van de presentatie bleken er nog veel vragen over te zijn. Het heeft in ieder geval veel mensen aan het denken gezet hoe zij op een veilige manier met digitale gegevens om moeten gaan.

Hein Meurs, voorzitter van afdeling Hengelo, bedankte aan het eind van de middag Henk Roes voor de waardevolle presentatie. Ook Reint  Beunk werd bedankt voor zijn bijdrage aan deze middag. En de vele aanwezigen werden bedankt voor hun belangstelling. Het was een zinvolle bijeenkomst !

Naslagwerk te vinden onder rubriek Computerboeken:

‘Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar’

ISBN nummer 978 905 905 5841

De tablet zorgt voor meer zelfredzaamheid, veiligheid, gezondheid en ontspanning. De tablet kunt u voor tal van zaken gebruiken.

Maar het is vooral leuk om er mee bezig te zijn!

Tabletondersteuning in het parochiecentrum “Willibrordhuus”

 Tabletondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag als ook op 3e donderdag van de maand. De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de Tablet. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum (Willibrordhuus) is open.

Wilt u ook de cursus volgen? In het voorjaar van 2019  wordt u weer de mogelijkheid geboden om de basiscursus te volgen.

Opgave bij Henk Roes, tel. 0575-461061 of email naar henk@roes-po-advies.nl

Digitalisering voor Senioren

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Zo moeten zij steeds vaker hun zorg en ondersteuning online regelen. Digitale basisvaardigheden zijn hiervoor nodig.

Senioren moeten te allen tijde kunnen participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. En daarom pleiten ook de ouderenbonden KBO-PCOB voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is. Ook Welzijn Vorden wil hierin participeren.

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van smartphone en tablet neemt toe. Online shoppen, bankieren of contact te houden met familie en vrienden… digitalisering is nuttig, maar ook leuk en opent een wereld aan mogelijkheden.

Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe leefomgeving,

– zoals je buurt- aan te halen. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een buurt- Whatsapp-groep zijn senioren van grote waarde voor de veiligheid in hun eigen buurt of wijk.

Resultaten onderzoek Digitalisering door KBO-PCOB:

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig problemen.

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

De politiek moet de internetpositie van senioren goed in ogenschouw nemen en zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreemding en kennisachterstand. O.a. de Ouderenbonden staan  een samenleving voor, waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal.

Tabletcoaches

De tabletcoaches leren senioren de weg kennen op het wereldwijde web, om zo in staat te zijn om te gaan met zaken zoals Facebook tot online bankzaken en belastingaangifte. Dit is nodig omdat de maatschappij steeds digitaler ingericht wordt.

Vanuit SeniorWeb wordt het digitaal Leercentrum te Vorden evenals Leercentrum De Leer in Hengelo rechtstreeks aangestuurd. Deze twee lokaties gaan hun aanbod voor cursussen uitbreiden. Naast het bekende aanbod in iPadcursussen (Apple) willen zij nu ook voor de Androidtoestellen een cursus organiseren.