Afdeling KBO-PCOB Hengelo Gld.

U bevindt zich op de website van de KBO-PCOB van Hengelo gemeente Bronckhorst. Met deze website wil het bestuur de leden op de hoogte brengen over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een vereniging van en voor iedere senior. Het huidige ledental van de afdeling Hengelo Gld telt al meer dan 150 leden.

De afdeling vierde op 7 oktober 2018 haar vijftig jarig bestaan. Door de toename van het aantal senioren en de fusie met de PCOB zal zeker het aantal leden in de toekomst gaan stijgen.

Het bestuur is dan ook actief op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met het fietsen in de zomer, speciale groepsuitstapjes, kaarten, meer bewegen, vrijwillige ouderenadviseurs, leesclubs, digitale ondersteuning en belastinghulpen.

Of heeft u misschien ook interesse om ‘kartrekker’ te zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, etc.

 

Verslag Jaarvergadering op woensdag 13 februari jl. bij HOTEL LEEMREIS

Terugblik over 2018

Leden

We zijn in 2018 gestart met 143 leden. Helaas zijn ons in 2018 weer 8 leden door overlijden ontvallen. Door onze gehouden ledenwerfactie is het aantal gelukkig weer gestegen; het ledental bedroeg eind 2018 weer 143.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen te weten:

Hein Meurs, voorzitter

Herman Gosselink, penningmeester

Jo van Aken secretaris en ledenadministratie

George Adams, bestuurslid

Ted Willems, bestuurslid/ seniorenconvent

 

Seniorenconvent

 

Het seniorenconvent is een overkoepeling van alle ouderenbonden in de Gemeente Bronckhorst. Van elke afdeling is een persoon afgevaardigd in het Convent. Voor ons was dat Hein Meurs.

Digitalisering

Op 14 september was er een informatieshow georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek. Mensen konden daar terecht voor alle hulp bij en informatie over vragen bij het gebruik van computer, laptop en tablet of IPad.

IPad/tablet coaches

De heren Henk Roes en Reint Beunk zijn op de eerste en de derde donderdag van de maand steeds in het parochiecentrum om vragen te beantwoorden over de iPad.

Website

We zijn verheugd met de komst van onze website www.kbo-pcob-hengelo-gelderland.nl Deze is gebouwd door Henk Roes en wordt bijgehouden door Ted Willems en Henk Roes.

Museumclub

De museumclub heeft het afgelopen jaar een rijk aanbod gebracht aan museumbezoeken.

  • 9 maart Museum More in Gorssel
  • 25 mei Openluchtmuseum in Arnhem
  • 14 september Bezoek aan Kasteel Nijenhuis
  • 16 november Noord Veluws Museum in Nunspeet

 

Daarnaast bezocht de museumclub op 19 april een filmmiddag in Cine Majestic te Zutphen. Het is wel geen museum, maar de vertoonde film Wild was zeker de moeite waard.

 

Ontspanningsactiviteiten:

Het bestuur organiseerde twee leuke uitstapjes namelijk

12 juni                    Bezichtiging van de tuinen in Appeltern

30 augustus           Uitstapje naar Erve Kots in Lievelde

 

Vaste activiteiten

Wekelijks zijn op de woensdagmiddag de volgende activiteiten:               

Meer Bewegen voor Ouderen en de Soos voor kaarten en bingo. Daarnaast zijn er enkele clubs die met zekere regelmaat bij elkaar komen, te weten een leesclub en een handwerkclub.

50-jarig jubileum

Op zondag 7 oktober hebben wij onder grote belangstelling van leden en genodigden ons 50-jarig jubileum gevierd.

Een bijzondere dag met veel goede herinneringen. Dit gebeuren is in een mooie film vastgelegd.

Kerstmiddag

Op zaterdag 16 december hadden wij onze Kerstmiddag hier bij Leemreis.

Een zeer geslaagde en sfeervolle middag zo op het eind van het jaar, waar we vol trots op terug kunnen kijken.

 Afsluiting

In ons KBO-PCOB Magazine en Wetenswaardigheden wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over zaken die landelijk en regionaal spelen. Steeds staat het punt belangenbehartiging voor ouderen op de agenda, maar ook gezellige activiteiten en uitstapjes krijgen volop de aandacht.

Alles bij elkaar laat het zien dat het weer een goed jaar was voor KBO-PCOB leden. Wij hopen dat al deze zaken ook in 2019 voortgang kunnen vinden.

Opgesteld 28 januari 2019

Bestuur KBO-PCOB afdeling Hengelo Gld. 

Jo van Aken, secretaris.