Afdeling KBO-PCOB Hengelo Gld.

U bevindt zich op de website van de KBO-PCOB van Hengelo gemeente Bronckhorst. Met deze website wil het bestuur de leden op de hoogte brengen over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een vereniging van en voor iedere senior. Het huidige ledental van de afdeling Hengelo Gld telt al meer dan 150 leden.

De afdeling vierde op 7 oktober 2018 haar vijftig jarig bestaan. Door de toename van het aantal senioren en de fusie met de PCOB zal zeker het aantal leden in de toekomst gaan stijgen.

Het bestuur is dan ook actief op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met het fietsen in de zomer, speciale groepsuitstapjes, kaarten, meer bewegen, vrijwillige ouderenadviseurs, leesclubs, digitale ondersteuning en belastinghulpen.

Of heeft u misschien ook interesse om ‘kartrekker’ te zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, etc.

 

 

Hart voor de Achterhoek

Rabobank Noord- en Oost Achterhoek wil ook dit jaar goede doelen steunen met een financiële bijdrage. Verenigingen en stichtingen kunnen hieraan meedoen. KBO-PCOB afdeling Hengelo heeft zich onlangs aangemeld. De inschrijving voor Hart voor de Achterhoek is positief beoordeeld.

Leden van de bank ontvangen binnenkort per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen op hun favoriete vereniging. Van donderdag 5 september t/m donderdag 19 september brengen zij via een stemsite hun stem uit. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.             Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 1 augustus 2019 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/leden.

Doet u ook mee?

Cursus valpreventie

Hoe vaak hoor je niet dat iemand gevallen is en een heup of arm heeft gebroken?

Wat zijn de oorzaken waardoor ouderen vallen? Uw lichaam verandert met het ouder worden. U wordt trager en strammer. Door weinig te bewegen verminderen soepelheid en spierkracht. Stilzitten of inactiviteit vergroten het risico op vallen. Wilt u dit proberen te voorkomen, er bestaat een cursus valpreventie. Deze bestaat uit 10 lessen, gegeven door 2 fysiotherapeuten. Deze cursus wordt in samenwerking met KBO Keijenborg op maandagmiddag in de gymzaal in Keijenborg gegeven. De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente. Tijdstip van 13.00-14.00 uur. Startdatum maandag 23 september 2019. HET DOEL VAN DE CURSUS IS OM HET VALRISICO TE VERMINDEREN. Geinteresseerd? U kunt ich aanmelden bij Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com

 

 

 

Seniorenconvent

Belangenbehartiging – Nieuws

 Op 17 april vond het halfjaarlijks overleg met wethouder Blaauw plaats.  In het convent zitten afgevaardigden van alle aangesloten ouderenbonden van Bronckhorst. Voor KBO-PCOB-afdeling Hengelo was dat tot nu toe Hein Meurs. Met ingang van juni 2019 wordt hij opgevolgd door Ted Willems.

Wat kwam er zoals aan de orde op 17 april?

1. Situatie rond Maria Postel in Keijenborg. Projectontwikkelaar heeft plan voorgelegd. Dit is wat anders dan nu mag. Eerst meer duidelijkheid over het toekomstig gebruik.

2. Toewijzingsbeleid nieuw uit te geven woningen. Men is in regioverband hiermee bezig. In juli vaststelling van een concept lokaal-woonbeleid door de gemeenteraad. Het convent vraagt andermaal aandacht voor diversiteit in woonvormen voor senioren

3. Sociaal Domein. Belangenorganisaties worden uitgenodigd om mee te denken over nieuw beleidskader. Er staat druk op het budget. Veel gezinnen die in aanmerking komen voor zorg-en huurtoeslag dienen geen aanvraag hiervoor in.

4. Digitalisering. Ouderenbonden en Stichtingen Welzijn benutten eigen accommodaties en apparaten. Ondersteuning van deze faciliteiten door de gemeente is wel gewenst. Dienstverlening van de gemeente is niet alleen digitaal, maar blijft op papier mogelijk.

Het volgend overleg met de wethouder is gepland in oktober 2019. Suggesties/aanbevelingen uwerzijds zijn van harte welkom

Website

We zijn verheugd met de komst van onze website www.kbo-pcob-hengelo-gelderland.nl Deze is gebouwd door Henk Roes en wordt bijgehouden door Ted Willems en Henk Roes.

Museumclub

De museumclub heeft het afgelopen jaar een rijk aanbod gebracht aan museumbezoeken.

  • 9 maart Museum More in Gorssel
  • 25 mei Openluchtmuseum in Arnhem
  • 14 september Bezoek aan Kasteel Nijenhuis
  • 16 november Noord Veluws Museum in Nunspeet

 

Daarnaast bezocht de museumclub op 19 april een filmmiddag in Cine Majestic te Zutphen. Het is wel geen museum, maar de vertoonde film Wild was zeker de moeite waard.

 

Ontspanningsactiviteiten:

Het bestuur organiseerde twee leuke uitstapjes namelijk

12 juni                    Bezichtiging van de tuinen in Appeltern

30 augustus           Uitstapje naar Erve Kots in Lievelde

 

Vaste activiteiten

Wekelijks zijn op de woensdagmiddag de volgende activiteiten:               

Meer Bewegen voor Ouderen en de Soos voor kaarten en bingo. Daarnaast zijn er enkele clubs die met zekere regelmaat bij elkaar komen, te weten een leesclub en een handwerkclub.

50-jarig jubileum

Op zondag 7 oktober hebben wij onder grote belangstelling van leden en genodigden ons 50-jarig jubileum gevierd.

Een bijzondere dag met veel goede herinneringen. Dit gebeuren is in een mooie film vastgelegd.

Kerstmiddag

Op zaterdag 16 december hadden wij onze Kerstmiddag hier bij Leemreis.

Een zeer geslaagde en sfeervolle middag zo op het eind van het jaar, waar we vol trots op terug kunnen kijken.

 Afsluiting

In ons KBO-PCOB Magazine en Wetenswaardigheden wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over zaken die landelijk en regionaal spelen. Steeds staat het punt belangenbehartiging voor ouderen op de agenda, maar ook gezellige activiteiten en uitstapjes krijgen volop de aandacht.

Alles bij elkaar laat het zien dat het weer een goed jaar was voor KBO-PCOB leden. Wij hopen dat al deze zaken ook in 2019 voortgang kunnen vinden.

Opgesteld 28 januari 2019

Bestuur KBO-PCOB afdeling Hengelo Gld. 

Jo van Aken, secretaris.