Geschiedenis KBO Hengelo gld

                                    

In 1968 deed wijlen Pastoor Reckers zijn intrede in Hengelo. Met zijn functioneren werd ook een verandering in denken ingezet voor een sociaal leven.

De zienswijze van deze eminente voorganger leidde tot de oprichting van een ouderengroep, voor zowel mannen als vrouwen. In het najaar van 1968 in de maand oktober precies, ontstond er een ouderengroep welke voldoende levensvatbaarheid zou bezitten. Met een financiële bijdrage van de parochiële Charitas kon de bewuste stap tot oprichting worden gedaan.

De oprichters van het eerste uur waren:

De dames  Michels, v.d. Weer, Veenhuis, van Aken, Dhr. Machielsen en de echtparen Horstink en Dickmann. De Zusters van Het Kervel hebben in aanvang veel ondersteuning verleend.

Trefpunt van de bijeenkomsten was de historische omgeving van zaal Michels, het Averenck. Het gezellig samenzijn met een praatje, een kaartje, een kopje koffie en andere activiteiten waren duidelijk de inzet van alles.

Uit deze ouderengroep met de toenmalige naam ”Altijd Welkom” groeide een hecht verband en mondde uit tot een afdeling van de Katholieke Ouderenbond. Op 17 mei 1983 is de afdeling officieel aangemeld bij de landelijke KBO.

Na sluiting van café en zaal van Michels in 1994 werd een gastvrij onderkomen gevonden bij Hotel Leemreis. In het begin waren de bijeenkomsten eenmaal in de twee weken. Nu is dit al heel wat jaren is dit een wekelijks gebeuren. Daarnaast wordt er deelgenomen aan excursies, uitstapjes en zijn er diverse andere activiteiten. Ook is er veelvuldig contact met andere organisaties in de gemeente Bronckhorst en staat belangenbehartiging tegenwoordig hoog op de agenda.